Z nami bezpiecznie

Get started
 • Image 2
 • Image 3
 • Image 4
 • Image 1

Wykonujemy

 • Pełnienie zadań służby bhp w zakładzie pracy (outsourcing),
 • Sporządzenie dokumentacji powypadkowej wypadków przy pracy (protokół), wypadków zaistniałych na umowę zlecenie, wypadków w drodze z pracy do domu i z domu do pracy (karta wypadku),
 • Opracowanie Karty Oceny Ryzyka Zawodowego,
 • Tworzenie Instrukcji bhp maszyn i urządzeń,
 • Ocena oraz Analiza Stanowisk Pracy.

Usługi BHP

 • Wyposażanie budynków, obiektów budowlanych lub terenów w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • Przygotowanie budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
 • Ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
 • Opracowanie Instrukcji Pożarowej.

Usługi PPOŻ

 • Szkolenia wstępne bhp,
 • Szkolenia okresowe bhp dla wszystkich grup pracowniczych, w tym pracowników administracyjno- biurowych, pracowników na stanowiskach robotniczych, pracodawców,
 • Szkolenia okresowe bhp dla osób kierujących pracownikami oraz pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • Szkolenia okresowe dla pracowników służby bhp i osób wykonujących jej zadania,
 • Szkolenia z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego,
 • Szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • Szkolenia z pierwszej pomocy,
 • Szkolenia dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy,,
 • Szkolenia dla pracowników wyznaczonych przez pracodawcę do zwalczania pożarów i ewakuacji,
 • Szkolenia z zakresu czynników szkodliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy.

Szkolenia stacjonarne

Szkolenie okresowe bhp może być prowadzone w formie samokształcenia kierowanego  dla następujących grup pracowniczych:

Szkolenia w formie samokształcenia kierowanego

 • Pracodawców,
 • Pracowników na stanowiskach kierowniczych,
 • Pracowników administracyjno-biurowych,
 • Pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • Pracowników służby bhp.
 • Przygotowanie księgi / dokumentacji HACCP; System haccp, haccp, wdrażanie haccp,
 • Przygotowanie Księgi Dobrych Praktyk GHP/GMP,
 • Sporządzenie schematu technologicznego dla księgi HACCP zgodnie z Twoim zakładem,
 • Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z zasad Dobrych Praktyk Higienicznych i Produkcyjnych.

Systemy HACCP

 • Pomiary natężenia hałasu,
 • Pomiary czynników chemicznych na stanowiskach pracy,
 • Pomiary oświetlenia stanowisk pracy.

Pomiary oświetlenia stanowisk pracy.