Z nami bezpiecznie

Get started
  • Image 1
  • Image 2
  • Image 3
  • Image 4

O nas

Firma NADZORY BHP oferuje szeroki zakres usług dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla biur, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. W naszym zespole znajdują się doświadczeni i wykwalifikowani specjaliści, którzy chętnie przekazują swoją wiedzę, a ich misją jest bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich pracowników.

Naszą specjalizacją jest nadzór BHP, ochrona przeciwpożarowa, prawna ochrona pracy oraz przeprowadzanie szkoleń z udzielania pierwszej pomocy.

NADZORY BHP zajmują się między innymi:

• Wykonywaniem usług BHP – sporządzanie protokołów, tworzenie instrukcji BHP, ocena miejsca pracy itp.

• Wykonywaniem usług PPOŻ – wyposażenie budynków w urządzenia przeciwpożarowe, opracowanie instrukcji pożarowej, przygotowanie budynku i ustalenie sposobów ewakuacji przy akcjach ratowniczych.

• Przeprowadzaniem szkoleń stacjonarnych – szkolenia wstępne, okresowe, szkolenia z pierwszej pomocy i przeciwpożarowe i wiele innych.

• Przeprowadzaniem szkoleń w formie samokształcenia kierowanego dla pracodawców i pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych.

• Systemami HACCP – przygotowanie dokumentacji i przeprowadzanie szkoleń .

• Przeprowadzaniem pomiarów natężenia hałasu, oświetlenia stanowisk i czynników chemicznych przy stanowiskach pracy.

Nasze szkolenia BHP we Wrocławiu zapewnią bezpieczeństwo pracodawców i pracowników podczas wykonywanej pracy. Ofertę szkoleniową kierujemy do pracowników administracyjno-biurowych, pracowników fizycznych na stanowiskach robotniczych oraz pracodawców i kierowników.

Zapewniamy, że nasze szkolenia przeprowadzane są w sposób profesjonalny, z dużym zaangażowaniem i rzetelnością. Przekazujemy naszą wiedzę w sposób przystępny, aby każdy pracownik wyniósł ze szkolenia niezbędną wiedzę o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy. Szeroka oferta szkoleniowa obejmuje między innymi szkolenia stacjonarne oraz szkolenia w formie samokształcenia kierowanego. Jednymi z najczęściej wykonywanymi przez nas szkoleniami jest szkolenie przeciwpożarowe (PPOŻ) oraz okresowe szkolenia BHP we Wrocławiu.

Oprócz prowadzenia niezbędnych i pomocnych przy pracy szkoleń, oferujemy usługi dotyczące PPOŻ i BHP we Wrocławiu. Zajmujemy się wyposażeniem budynków, obiektów budowlanych oraz terenów w niezbędne urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice. Ustalamy też sposób postępowania i ewakuacji na wypadek pożaru, klęski żywiołowej oraz innych zagrożeń.

Nasze usługi BHP we Wrocławiu wykonywane są na zasadzie outsourcingu, dzięki czemu nasi klienci nie są odrywani od pracy i mogą skupić się na własnych zadaniach. Zajmujemy się także sporządzaniem dokumentacji i protokołów dotyczących wypadków przy pracy oraz wypisywaniem karty wypadku, jeśli nieszczęście zdarzyło się przed lub po wyjściu z pracy. Tworzymy również instrukcje BHP maszyn i urządzeń znajdujących się w zakładzie pracy oraz wydajemy Ocenę i Analizę Stanowisk Pracy.

Firma Nadzory BHP zapewnia kompleksową obsługę przedsiębiorstw z zakresie usług BHP i szkoleń BHP we Wrocławiu. Do naszych zadań należy też wykonywanie pomiarów natężenia hałasu oraz oświetlenia stanowisk pracy, a także badanie czynników chemicznych, jakie znajdują się w miejscu pracy.

Jesteśmy firmą, która wciąż się rozwija, aby zapewnić najlepszy poziom wykonywanych usług. Podnosimy swoje kwalifikację i umiejętności, jesteśmy na bieżąco z nowymi wytycznymi z zakresu szkoleń i usług BHP oraz systemów HACCP. Gwarantujemy, że nasze usługi spełnią Państwa wymagania, a nasza współpraca przyniesie owocne wyniki.

Zadbaj o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo swoich pracowników w miejscu pracy. Zdrowie i bezpieczne stanowisko pracy to obowiązek każdego pracodawcy. Pamiętaj, że żaden pracownik nie może rozpocząć swojej pracy bez odpowiedniego szkolenia BHP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jesteśmy gotowi do podjęcia współpracy z każdym przedsiębiorstwem. Jeśli chcesz, aby Twoi pracownicy pracowali odpowiedzialnie i z przestrzeganiem zasad BHP skontaktuj się z naszą firmą.